• Lyche ønsker og vise sporene av en handling og samtidig skape en refleksjon over maleriet som medium. Veggmaleriet har ingen hemmeligheter, men viser istedenfor hele itt potensiale via den synlige kunstneriske prosessen og innholder alt fra et maleri foruten selve "bildet". Hun bruker maleriet til å skape et eget rom i det gitte rommet - et maleri som fordrer rom.
    Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom
  • Lyche ønsker og vise sporene av en handling og samtidig skape en refleksjon over maleriet som medium. Veggmaleriet har ingen hemmeligheter, men viser istedenfor hele itt potensiale via den synlige kunstneriske prosessen og innholder alt fra et maleri foruten selve "bildet". Hun bruker maleriet til å skape et eget rom i det gitte rommet - et maleri som fordrer rom.
    Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom
  • Lyche ønsker og vise sporene av en handling og samtidig skape en refleksjon over maleriet som medium. Veggmaleriet har ingen hemmeligheter, men viser istedenfor hele itt potensiale via den synlige kunstneriske prosessen og innholder alt fra et maleri foruten selve "bildet". Hun bruker maleriet til å skape et eget rom i det gitte rommet - et maleri som fordrer rom.
    Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom

Untitled #36 [Veggmaleri]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to