• I den buktete stålormen står ordet "Javel". Kombinasjonen av "ja" og "vel" brukes over hele landet for å si "greit", "okei", men i Kristiansand brukes ordet også på en annen måte. I stedet for "hei", "god morgen" eller andre uttrykk sier folk her "javel". I denne konteksten fungerer ordet som en velkomstgest, men også som en oppfordring til publikum om å engasjere seg i Kilden og aktivitetene der. Skulpturen er selve symbolet på ønske om en bro mellom folket og kunsten.
    Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom
  • I den buktete stålormen står ordet "Javel". Kombinasjonen av "ja" og "vel" brukes over hele landet for å si "greit", "okei", men i Kristiansand brukes ordet også på en annen måte. I stedet for "hei", "god morgen" eller andre uttrykk sier folk her "javel". I denne konteksten fungerer ordet som en velkomstgest, men også som en oppfordring til publikum om å engasjere seg i Kilden og aktivitetene der. Skulpturen er selve symbolet på ønske om en bro mellom folket og kunsten.
    Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom
  • I den buktete stålormen står ordet "Javel". Kombinasjonen av "ja" og "vel" brukes over hele landet for å si "greit", "okei", men i Kristiansand brukes ordet også på en annen måte. I stedet for "hei", "god morgen" eller andre uttrykk sier folk her "javel". I denne konteksten fungerer ordet som en velkomstgest, men også som en oppfordring til publikum om å engasjere seg i Kilden og aktivitetene der. Skulpturen er selve symbolet på ønske om en bro mellom folket og kunsten.
    Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom

Javel [Skulptur - Metallarbeid]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to