• Landskap med Løten kirke [Maleri]
    Photo: Grieg Kunstsamling
  • Landskap med Løten kirke [Maleri]
    Photo: Grieg Kunstsamling
  • Landskap med Løten kirke [Maleri]
    Photo: Grieg Kunstsamling

Landskap med Løten kirke [Maleri]

Share to