Mörn, Uno (1899 - 1987)

Sjökapten verksam på Åland.

Share to