Eriksson, Sven (1903 - 1954)

Sjökapten verksam på Åland.

2 objects

Eriksson, Erik Petter (1823 - 1908)

Bonderedare verksam på Åland

Gustaf Erikson (Rederi)

Åländskt rederi grundat av Gustaf Erikson. Verksamheten inleddes med lastbärande segelfartyg och övergick till motordrivna lastfartyg.

Share to