Norsk forretningsmann fra Grimstad som etablerte et sagbruk på platået beliggende mellom Nairobi og grensen mot Uganda like ved jernbanen for å få tilgang på konsesjon til naturlig sederskog. Ble etter hvert omtalt som "høvding" blant folk som kjente til hans livsverk.

Share to