Barn av norsk-dansk misjonærpar som hadde deler av oppveksten i Fristaten Kongo (EIC).

Share to