Martinell, Gustaf Anton (1832 - 1890)

Målande sjöman, fartygsporträtt

Share to