Stadler, Carl Axel Walfrid (1841 - 1916)

Fotograf enligt Bernhard Johanssons register.

Share to