Wretling, Lars Göran (1943 - )

Lars Göran Wretling född 1943 är en fotograf som bla varit verksam som pressfotograf på Örebrokuriren 1969-1993.

Share to