220 objects

Glassmalerier til Nedre Eiker kirke [Tegning]

Glassmalerier til sydveggen i Nedre Eiker kirke.

Glassmalerier til Nedre Eiker kirke [Tegning]

Glassmalerier til nordveggen i Nedre Eiker kirke.

Glassmalerier til Nedre Eiker kirke [Tegning]

Glassmalerier til østveggen i Nedre Eiker kirke.

Utkast til vignett for Friheten og Fedrelandet (1945)

Utkast til utsmykking av Bryn kirke i Bærum [Tegning]

Utkast til utsmykking av Bryn kirke i Bærum.

Utkast til utsmykking av Bryn kirke i Bærum [Tegning]

Utkast til utsmykking av Bryn kirke i Bærum.

Utkast til utsmykking av Molde domkirke [Tegning]

Utkast til utsmykking av Molde kirke (nåværende Molde domkirke). Trolig 1957.

Johan Falkberget: Christianus Sextus (1938)

Eggedal kirke under ombygging. Før 1948. På baksiden skisser av kirkens grunnplan og tverrsnitt.

Skisse til fondvegg i Nedre Eiker kapell [Tegning]

Skisse til fondvegg i Nedre Eiker kapell [Tegning]

Kristus i mandorla [Tegning]

Utkast til fondmaleri i Nedre Eiker kapell. Verso skisse av blant annet grunnplan.

Utkast til fondvegg i Nedre Eiker kapell [Tegning]

Omslag til Nils Sletbak: Det norske teatret 1913-1963 [Tegning]

Omslag til Drammen: En norsk østlandsbys utviklingshistorie [Tegning]

Tittelblad til Drammen: En norsk østlandsbys utviklingshistorie [Tegning]

Omslag til Greske tragediar (1947)

Illustrasjon IV til Hårde tider har vi døiet (1940)

Illustrasjon II til Hårde tider har vi døiet (1940)

Utkast til omslag for Maxim Gorki: Ekteparet Orlov, (1937)

Share to