• Eckersberg, Johan Fredrik (1822 - 1870)
    (Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA))

Eckersberg, Johan Fredrik (1822 - 1870)

Share to