• Bergslien, Knud (1827 - 1908)
    (Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA))

Bergslien, Knud (1827 - 1908)

145 objects

[Skissebok av Knud Bergslien] [Skissebok]

Skissebok med blyanttegninger av Knud Bergslien. 76 sider. Enkelte av tegningene går over dobbel side.

Gutt som leser for Bestefar [Maleri]

Prot: Voss Bergslien monument

Prot: Birkebeinerne Bergsliens maleri

Prot: Birkebeinerne Bergsliens maleri

[Skissebok av Knud Bergslien] [Skissebok]

Skissebok med blyanttegninger av Knud Bergslien. 48 sider. Enkelte av tegningene går over dobbel side.

Portrett av maleren Knut Bergslien.

[Skissebok av Knud Bergslien] [Skissebok]

Skissebok med blyanttegninger av Knud Bergslien. 76 sider. Enkelte av tegningene går over dobbel side.

[Skissebok av Knud Bergslien] [Skissebok]

Skissebok med blyanttegninger av Knud Bergslien. 76 sider. Enkelte av tegningene går over dobbel side.

[Skissebok av Knud Bergslien] [Skissebok]

Skissebok med blyanttegninger av Knud Bergslien. 76 sider. Enkelte av tegningene går over dobbel side.

[Skissebok av Knud Bergslien] [Skissebok]

Skissebok med blyanttegninger av Knud Bergslien. 76 sider. Enkelte av tegningene går over dobbel side.

[Skissebok av Knud Bergslien] [Skissebok]

Skissebok med blyanttegninger av Knud Bergslien. 76 sider. Enkelte av tegningene går over dobbel side.

[Skissebok av Knud Bergslien] [Skissebok]

Skissebok med blyanttegninger av Knud Bergslien. 76 sider. Enkelte av tegningene går over dobbel side.

[Skissebok av Knud Bergslien] [Skissebok]

Skissebok med blyanttegninger av Knud Bergslien. 76 sider. Enkelte av tegningene går over dobbel side.

[Skissebok av Knud Bergslien] [Skissebok]

Skissebok med blyanttegninger av Knud Bergslien. 76 sider. Enkelte av tegningene går over dobbel side.

[Skissebok av Knud Bergslien] [Skissebok]

Skissebok med blyanttegninger av Knud Bergslien. 76 sider. Enkelte av tegningene går over dobbel side.

[Skissebok av Knud Bergslien] [Skissebok]

Skissebok med blyanttegninger av Knud Bergslien. 76 sider. Enkelte av tegningene går over dobbel side.

[Skissebok av Knud Bergslien] [Skissebok]

Skissebok med blyanttegninger av Knud Bergslien. 76 sider. Enkelte av tegningene går over dobbel side.

[Skissebok av Knud Bergslien] [Skissebok]

Skissebok med blyanttegninger av Knud Bergslien. 76 sider. Enkelte av tegningene går over dobbel side.

[Skissebok av Knud Bergslien] [Skissebok]

Skissebok med blyanttegninger av Knud Bergslien. 76 sider. Enkelte av tegningene går over dobbel side.

Share to