• Francis Hagerup, født i Horten, norsk jurist og politiker (H), statsminister 14. okt. 1895–17. feb. 1898 og 22. okt. 1903–11. mars 1905. Sønn av H. S. Hagerup.Hagerup ble cand.jur. 1876, tok 1885 doktorgraden på avhandlingen Om tradition, og ble samme år konstituert og 1887 utnevnt til professor i rettsvitenskap. Hagerups vitenskapelige produksjon er omfangsrik og betydningsfull.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Hagerup, Francis (1853 - 1921)

Francis Hagerup, født i Horten, norsk jurist og politiker (H), statsminister 14. okt. 1895–17. feb. 1898 og 22. okt. 1903–11. mars 1905. Sønn av H. S. Hagerup.Hagerup ble cand.jur. 1876, tok 1885 doktorgraden på avhandlingen Om tradition, og ble samme år konstituert og 1887 utnevnt til professor i rettsvitenskap. Hagerups vitenskapelige produksjon er omfangsrik og betydningsfull.

3 objects

Share to