Thorén, Per Adolf

13 related items

Gift med Azora Nicoline Sofie Pedersen (1850-14.10.1911), 1 sønn. Var først i Bergen i 1860. Slo seg ned i Christiania ca. 1865, hvor han hadde stadig skiftende adresser, de fleste kjente eldre bilder har adressen Carl Johansgade No. 17. Han hadde også atelier i Sandefjord før 1890 og i Gøteborg. Fotograferte en rekke landskapsbilder fra forskjellige steder i Norge fra 1860- årene og utover, bl.a. en serie på minst 581 nummer, og må øyensynlig ha reist meget. Prisbelønnet i Stockholm i 1866. I Illustreret Tidende 1874 averterte han en "Udlodning" av fotografier. Virkested: 0000-1890: Sandefjord (og Gøteborg) 1860: Bergen 1865 -1902: Oslo; Carl Johans gade 17 1865: Oslo; Christian Augustsgd. 17 1879: Oslo; Skippergd. 36 1893: Oslo; Gimleveien 6 1896: Oslo; Vedøgd. 9 b 0000-0000: Oslo; Nedre Slotsgade ved Carl Johansgade 1889: Oslo; Kongensgd. 12 0000-0000: Oslo; Raadhusgd. 15

Share to