• Størmer, Fredrik Carl Mülertz (1874 - 1957)
    (Ingen rettigheter reservert (CC0))
  • Størmer, Fredrik Carl Mülertz (1874 - 1957)
    (Public Domain-Merket (PDM))

Størmer, Fredrik Carl Mülertz (1874 - 1957)

Share to