Sellæg, Jo.

Har tatt bilder, særlig i Buskerud, av eldre bygninger, bygningsdetaljer, byggeskikk og byggestil, rehabilitering og ombygging av eldre hus, bygninger som er gått tapt ved riving, brann og modernisering. Han har også bygd opp en samling som inngår i eiers arbeid med kulturminner, bygningshistorie og lokalhistorie. Virkested: 1955-0000: Drammen; Smithestrøm gård

Share to