105 objects

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av Aslak Mortensen Skum. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 69. Innsendt kommentar: Aslak Mortensen Skum var gift med Anna Henriksdatter Sara, gift palmesøndag 1815. Hun var en av de dømte under Kautokeino opprøret, Hun ble dømt til livsvarig straffearbeid for sin medvirkning under opprøret. Bonaparte

Antakelig Nicolas Nielsen eller Nils Nikolai Nilsen. Fra Roland Bonaparte sin samling med sameportretter som nr. 98.

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av Kirsten Andersdatter. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 92. Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av Peter Johan Abrahamsen. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 38. Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av en samekvinne Fra Roland Bonaparte: "Les lapons". (La Nature, Paris 1885 - bind 2, side 118 -22). Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Roland Bonaparte: "Les lapons" (La Nature, Paris 1885 - bind 2, side 118 -22). Samer med runebommer utenfor et telt. Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av en samemann. Fra Roland Bonaparte: "Les lapons". (La Nature, Paris 1885 - bind 2, side. 118 -22). Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Roland Bonaparte: "Les lapons". (La Nature, Paris 1885 - bind 2, side 118 -22). Tegninger på en runebomme. Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av Michel Mikkelsen Hetta. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 82. Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av Inga Aarnitsdatter. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 77. Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av Inga Persdatter. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 90. Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av Marit Hendriksdatter. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 84. Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av Mikel Aslaksen. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 76. Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av Sjur Nielsen. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 91. Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av Berit Olsdatter. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 100. Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrrett av Anders Andersen Maritsen. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 87. Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av Marie Magdalene Nielsdatter. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 83. Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av Kirsten Persdatter. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 86. Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av Aslak Piersen. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 81. Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av Gunhild Perdatter. Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 72. Bonaparte

Share to