Marek, Vaclav

Vaclav Marek ble født 5. mars 1908 i Tjekkoslovakia, men kom i 1933 til bygda Susendal i Nordland for å skaffe seg arbeid. Han skal ha vært opptatt av de etniske og kulturelle problemstillingene i forholdet mellom nordmenn og samer, og studerte språket og kulturen til begge folkeslag. Han fotograferte de han ble kjent med, både samer og nordmenn. Bildearkivet etter ham inneholder bilder av sameboplasser i Susendalen, samer i arbeid med rein, landskaps- og naturfotografier og mye portretter. Samtidig som Marek fotograferte deltok han i arbeidslivet, var gårdsarbeider, reingjeter, fangstmann og jeger. I 1948 dro han tilbake til Tsjekkoslovakia og stiftet familie. Han kom tilbake til Norge på 1970-tallet, og han tok da en del fargebilder fra blant annet Finnmark. Marek fikk Hattfjelldal kommunes kulturpris 1991. Virkested: Susendal, Hattfjelldal Materiale: Mareks arkiv fra perioden i Norge ble overdratt til Nasjonalbiblioteket fra familien, via Tysfjord museum. Arkivet består av håndskrevne notater på tsjekkisk, negativer i sort-hvitt, dias og negativ farge, til sammen ca. 2400 enheter.

Share to