• Løken, Ole Hansen (1860 - 1924)
    (Public Domain-Merket (PDM))

Løken, Ole Hansen (1860 - 1924)

677 objects

Bilde

Ringsaker, Veldre, Løken østre, familiegruppe, foran fra venstre: Antonette Ring født Todderud (1854-1919), rittmester Paul Ring (1843-1909), Wilhelmine Løken (Mimi) (1876-1953), antatt: Antonette Barbara Ring (Lally) gift Skappel (1877-), bak fra venstre: Barthold Ring (1881-1951) Paul Ring (1879-1907), Antonette (Tulla) Ring (1883-) gift Hersaug og Ole Løken (1860-1924), interiør stue, ser på fotoalbum, Mimi, Lally, Tulla, Paul og Barthold er barn av Paul Ring og Antonette Ring

Næra, innsjø i Ringsaker, overlærer og kunstner Johan Nordhagen sammen kyr, ku, kalver,

Ringsaker, Veldre, Haugen, gruppe fra venstre er Ole Hersoug (1880-1943), foran: Wilhelmine Mimi Løken (1876-1953) bluse med blomster. Bak Ole: hans kone Antonette Tulla Hersoug født Ring(1883-), Agnethe Ring født Jahren(1878-1949) i stripete bluse gift med Barthold Ring (1881-1951) med svart sløyfe, Antonette Lally Skappel født Ring (1877-1946) nederst i trappa til høyre og mannen Halvor Skappel (1872-1943) helt til høyre,

Faksimile av førstesida på «Norsk Landmandsblad» nr. 14 (utgitt 9. april) 1926. Under publikasjonens «hode» (tittelfelt) er det montert et fotografi, som har fått tittelen «Dagens billede.» Fotografiet er tatt på ei åpen snødekt flate, antakelig et islagt fløtingsvassdrag. Vi ser en frakkekledd tømmermåler (til venstre) og seks «påslagere», som påfører nymålte tømmerstokker kjøpernes merkesymboler ved hjelp av merkeøkser. Til venstre i bakgrunnen ser vi et bergrikt lende med spredt buskvegetasjon, til høyre bebyggelse omgitt av snødekte jorder. Fotografiet er tatt av signaturen «O.L.», Ole Hansen Løken (1860-1924) - jfr. fotografiet HHB-02141 i Domkirkeoddens samling. Løken var gardbruker på eiendommen Østre Løken i Ringsaker og tømmermerker i sine hjemtrakter. Under fotografiet er det ei rektangulær ramme med reklame for 1924-modellen av Alfa-Lavals separator for mjølkeprodukter. Annonsen består av to grafiske bilder av sepratoren med en mellomliggende tekst: «ALFA-LAVAL 1924 aars model er langt foran alle andre. Har ny slagtæller, der sikrer riktig hastighet og dermed skarpeste renskumming. Har forbedret helt ufeilbar automatisk smøring. Har ny forbedret halslagerkonstruktion. Halvslager: praktisk, uslitelig. Fjæren: myk fjæring, stor holdbarhet. Forlang brochyre over 1924 aars model før De gaar til anskaffelse av ny separator.» Annonsen ble innrykket av firmaet «Landbruk Nasjonalaktieselskap», som hadde utsalg i Oslo, Trondheim, Florø og Sandnes. Norsk Landmandsblad var et fagtidsskrift for jord- og skogbrukere, som ble utgitt første gang i 1882. I 1935 ble Landmandsbladet slått sammen med «Ukeskrift for Landbruk og Pelsdyravl» og fikk nytt navn, «Norsk Landbruk».

Ringsaker, Veldre, Løken østre, familiegruppe, foran fra venstre: Antonette Ring født Todderud (1854-1919), rittmester Paul Ring (1843-1909), Wilhelmine Løken (Mimi) (1876-1953), antatt: Antonette Barbara Ring (Lally) gift Skappel (1877-), bak fra venstre: Barthold Ring (1881-1951) Paul Ring (1879-1907), Antonette (Tulla) Ring (1883-) gift Hersaug og Ole Løken (1860-1924), interiør stue, ser på fotoalbum, Mimi, Lally, Tulla, Paul og Barthold er barn av Paul Ring og Antonette Ring

Ringsaker, Veldre, Løken østre, Løken vestre, skigard, steingjerde, gardsveg.

Ringsaker, Veldre, Løken østre, gruppe 4 kvinner på veranda, Nr. 3 fra venstre er Wilhelmine Mimi Løken, fotografens kone. arbeidstøy med forkle,

Ringsaker, Veldre, Løken østre, Wilhelmine Løken (1876-1953) Mimi Løken født Ring, portrett

Ringsaker, Veldre, gruppe 7 ukjente personer på en veranda, Wilhelmine Løken til venstre,

Ringsaker, Næroset, Næra, hytte i Buvika. Etter at Moelven Brug solgte Næren Dampsag i Steinsmarka leide Ole Løken hytta.

Ringsaker, Veldre, Haugen, gruppe 8, veranda, kaffe, kaffeselskap, kaffeservice. Bildet er fra verandaen på Haugen og viser fire søsken med respektive ektefeller. I bakre rekke, fra venstre: Halvor Skappel (1872-), Ole Hersoug (1880-), Ole Løken (1860-1924)(fotografen) og Barthold Ring (1881-1951). I fremste rekke: Antonette Lally Skappel (f. Ring) (1877-), Anonette Tulla Hersoug (f. Ring) (1883-), Wilhelmine Mimi Løken (f. Ring) (1876-1953) og Agnethe Ring (f. Jahren).

To menn spiller sjakk, mannen til venstre antatt å være Ole Løkens venn, forfatter Severin Lieblein. Han var sønn av egyptologen Jens Lieblein, hvilket kan forklare bildene av herrer i turban, krumsabler, utstoppet øgle (?), Severin reiste også sammen med sin far på studiereiser utenlands, Lieblerin bosatte seg på Lille-Ås i Eidsvoll,

D/S "Kommandøren" levert 1891 til Nordre Bergenhus Amts Dampskibe (Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane).

Stange, Romedal, Jønsberg Landbruksskole. Økonomibygningen tegnet av Holm Hansen Munthe, 1895 .

Vestfold, Larvik bad, badeparken, det gamle kurhuset har fått tilbygg,

Ringsaker, Veldre, Østre Løken, Wilhemine Løken, Mimi Løken (f. Ring)

Ringsaker, Ringsakfjellet, Gammelskolla setergrend, Løken østre sitt størhus, interiør, fra vesntre: Wilhelmine Løken (Mimi) Antonette Ring (Tulla) gift Hersoug, forfatter Severin Lieblein, senger, bord, flasker,glass.

Oppland, Sel kommune, parti ved Rosten sør for gamle Rostbrui, Gudbrandsdalslågen, Gudbrandsdalsvegen (E6)

Valdres, Nord-Aurdal ?, Jegere, harejakt, fuglejakt, jaktlag med fangst og hunder, våpen, haglegevær, fra venstre: tannlege Karl Hatlehol fra Kristiania, ukjent, Ole Løken, ukjent, ukjent, til høyre Lars Tokstad,

Share to