Hanssen, Hans Martin

Født 20.09.1912, død 24.11.1988. Teknisk utdannelse, ansatt på LKAB som verneleder men fotograferte mye for LKAB.

Virkested:
0000-0000: Narvik

Share to