Hanssen, Eystein

Hanssen er ansatt i Gjøvik kommunes film og fotoarkiv (1987) og arbeider som frilansfotograf for en lokalavis. Han har også vikariert som fotograf i Oppland Arbeiderblad.

Virkesteder:

1985-0000: Gjøvik

Share to