Hanssen, Emma

Født 26.05.1881 - død 10.02.1972. Født i Trondheim, d. i Oslo. I lære hos fotograf Karl Aspaas fra 1902, overtok firmaet ved hans død i 1909, kalte seg "Aspaas's Eftf.". Dette atelieret var først drevet av G. W. Wellin, som hadde startet det i 1895. Da huset ble revet i 1915 flyttet hun til Levanger, og i 1923 til Skarnes. Norsk fotografisk tidsskrift oppgir fødselsdato 26. mars 1881 Virkesteder: 1915-1923: Levanger, 1923-0000: Skarnes 1909-1915: Trondheim; Nordre gate

Share to