Hanssen, Emil

1 related item

Født 17.04.1873 - død 27.09.1942.
Født på Tjøtta, Helgeland. G. m. Pauline Arntzen. I lære 1896 på Brønnøy hos fotograf Johan Alexander Pedersen, deretter i Trondheim, startet egen forretning på Brønnøy 1897. Reiste til USA 1903, kom tilbake i 1906 og fortsatte som fotograf. Ca. 1915 flyttet han til Rjukan, hvor han hadde atelier i 17 år. Deretter returnerte han til Brønnøysund

Virkesteder:
1915 ca-1932: Rjukan
1897-1903: Brønnøy
1906-1914: Brønnøy

Share to