Hanssen, Agnes Eugenie

Averterte lysbilleder.

Virkested:
1903: Oslo; Eugenies Gade 17

Share to