Hanssen, Agnes Eugenie

Averterte lysbilleder. Virkested: 1903: Oslo; Eugenies Gade 17

Share to