Fronth, Per

Født 1963 i Kristiansand. Front er selvlært som fotograf. Som 16 åring startet han som fotograf i Dagbladet Sørlandet i Kristiansand for deretter å fortsette som pressefotograf i Verdens Gang (1984-93). I 1991 flyttet han New York med frilansavtale for arbeid på det amerikanske kontinent for Verdens Gang i tillegg til arbeid med egne kunstprosjekter. Front har hatt en rekke utstillinger og er innkjøpt til offentlige og private samlinger. Virkesteder: 1991-0000: New York 1984-1991: Oslo 1979-1984: Kristiansand

Share to