• Konservator Toralv Bleken-Nilssen (20.02.1896 - 10.07.1965), fikk oppdrag for Oplandenes Folkemuseum på Hamar fra 1928 (senere Hedmarksmuseet og Domkirkeodden). Skrev museets første fører for husene på Domkirkeodden i 1929. Fikk fast ansettelse ved museet i 1949. Skrev Furnes bygdebok I i 1941 og Furnes bygdebok II i 1956.
Toralv Bleken-Nilssen var gift med Karen Bleken-Nílssen (født Leikvam fra Østre Gausdal) i 1932. De bodde i Rosenlundstua på museumsområdet, en tidligere innerstbolig under Storhamar gård. De fikk barna: Sylvi Bleken-Nilssen , Jo Bleken-Nilssen og Sveinung Bleken-Nilssen,
    (Public Domain-Merket (PDM))

Bleken-Nilssen, Toralv (1896 - 1965)

Konservator Toralv Bleken-Nilssen (20.02.1896 - 10.07.1965), fikk oppdrag for Oplandenes Folkemuseum på Hamar fra 1928 (senere Hedmarksmuseet og Domkirkeodden). Skrev museets første fører for husene på Domkirkeodden i 1929. Fikk fast ansettelse ved museet i 1949. Skrev Furnes bygdebok I i 1941 og Furnes bygdebok II i 1956.
Toralv Bleken-Nilssen var gift med Karen Bleken-Nílssen (født Leikvam fra Østre Gausdal) i 1932. De bodde i Rosenlundstua på museumsområdet, en tidligere innerstbolig under Storhamar gård. De fikk barna: Sylvi Bleken-Nilssen , Jo Bleken-Nilssen og Sveinung Bleken-Nilssen,

1418 objects

Share to