• Alhaug, Johannes Larsen (1873 - 1950)
    (Public Domain-Merket (PDM))

Alhaug, Johannes Larsen (1873 - 1950)

170 objects

Postkort, Ringsaker, Brøttum, Bergseng stasjon, barn til stasjonsmester/fotografen Johannes Alhaug i forgrunnen, Alhaug var stasjonsmester her fra 1919 til 1934,

Tynset, Neby gård, Fire barn i ei kjerre trukket av ei geit, barna som leker seg med geit, personer i bakgrunnen. Mellom sorenskrivergården til venstre og Tynset stasjon, lokomotivstallen til høyre.

Hamar, St. Olavs gate 66, Johanne Alhaug (1886-1979) med sin datter på en kjelke utenfor Holmsgården: enten Eva Alhaug (1909-) eller Margit Alhaug (1904-)

Ringsaker, Østre Alhaug, Østre Alu, julaften 1931. Familien samlet rundt middagsbord. Julemiddag. Fra venstre: Peder Alhaug (1922-), Johannes Alhaug (1920-), Eivind Alhaug (1917-), Sigurd Alhaug (1912-), Johanne Alhaug (1886-) (delvis skjult), Knut Alhaug (1929-), Johannes Alhaug (-1873-), Margit Alhaug (1904-), Karen Alhaug (1907-), Eva Alhaug (1909-), Klara Alhaug (1915-), Sidsel Alhaug (1924-), Else Alhaug (1927-). Bak står Lars Alhaug (1910-).

Bærplukking, moltesanking, kaffekjel, bål. Olshølen, Åstadalen. F.v. Sidsel Alhaug, Peder Alhaug, Johannes Alhaug Jr. og Johannes Alhaug Sr.

Damplokomotiv type 11 eller 15 med nordgående persontog på Bergseng stasjon

Tynset jernbanestasjon, Tønset stasjon (1877-1919) med bebyggelsen rundt. Damplokomotiv i 52 minusgrader.

Røros, Aspaasgården, bergmannsbolig, bygd tidlig på 1700-tallet, mye forandret og påbygd i 1790-årene, til et særegent hus. Sto på Flanderborg i Røros. Gjenreist på Sverresborg i Trondheim i 1917.

Tynset sentrum, gruppe arbeidere, vegarbeid med spader og trillebår.

Røros. Ei kvinne i samekofte, Sara Paulsen? (født Nordlund) med to reinsdyr og en pulk.

Tynset, ukjent mann med en sykkel, Lunstøengs forretning i bakgrunnen,

Ringerike, Fra en militærøvelse på Hvalsmoen. To soldater står vakt ved en provisorisk bru.

Kvinneportretter, ukjent.

To ukjente damer, kvinnedrakter, sommer.

Ukjent mann, nisselue, "skjegg",

Familiegruppe, barn, voksne, Alhaug?

Oppland, Øyer kommune, Hundersætra ved Pellestova, seterhus, gjerde, skigard,

Gruppe 7, ukjente foran hus, kaffebord, Hunder, Øyer ?

Ringsaker, Furnes, Sportsstua på Alhaug, oppført av Peder Larsen Alhaug (1870-1935) P. L. Alhaug i 1898, Skistua på Alhaug, senere Hedmarktoppen, Peder L. Alhaug, ukjent og Johannes Alhaug (fotografen) drikker kaffe, uteservering, utfartssted. (Peder og Johannes var brødre)

Ukjent mann, flaske, stav, vinter.

Share to