5 objects

Jaeger, Johannes (1832 - 1908)

Lönnquist, Harald (1898 - 1990)

Roosval, Albin (1860 - 1943)

Sylwander, Herman (1883 - 1948)

Övertog Ateljé Jaeger 1905. Suppleant i Svenska Fotografernas Förbunds styrelse (Källa. Fotografisk tidskrift, medlemsförteckning SFF 1909).

Wolfenstein, Valentin (1845 - )

Share to