• Født i Malvik i Søndre Trondhjems amt (Sør-Trøndelag) 6. september 1879, sønn av husmann Anders Nygaardsvold (1839-1897) og Andrea Ratvold (1845-1929).
Gift 6. juni 1901 med Albine (”Bine”) Regine Brandslet (1878-1961), datter av husmann Peter Brandslet (1844-1925) og Kjersti Svian (1845-1929).
Død i Trondheim 13. mars 1952. Gravlagt på Hommelvik kirkegård i Sør-Trøndelag.
Johan Nygaardsvold var industriarbeider og politiker.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Nygaardsvold, Johan (1879 - 1952)

Født i Malvik i Søndre Trondhjems amt (Sør-Trøndelag) 6. september 1879, sønn av husmann Anders Nygaardsvold (1839-1897) og Andrea Ratvold (1845-1929).
Gift 6. juni 1901 med Albine (”Bine”) Regine Brandslet (1878-1961), datter av husmann Peter Brandslet (1844-1925) og Kjersti Svian (1845-1929).
Død i Trondheim 13. mars 1952. Gravlagt på Hommelvik kirkegård i Sør-Trøndelag.
Johan Nygaardsvold var industriarbeider og politiker.

14 objects

Share to