Wilse, Anders Beer

Anders Beer Wilse (født 12. juni 1865 i Flekkefjord, død 21. februar 1949 i Oslo) var en norsk fotograf. Han er kjent for sin dokumentasjon av Norge, men var også portrettfotograf.

18,709 related items

Født i Flekkefjord 12.06.1865, død 21.02.1949. Sønn av infanterikaptein og stadsingeniør Lauritz Marius W. og Karoline Dorthea Beer, gift 1892 med Helen Marie Hutchinson (29.6.1868-), datter av skipskaptein Robert B. og Gunvor Faye. Vokste opp i Kragerø. Dro til sjøs allerede 13 år gammel, tok eksamen ved Teknisk Skole i Horten i 1882 og reiste 2 år senere til USA hvor han i 1886 kjøpte sitt første fotografiapparat. Her arbeidet han først som jernbaneingeniør og fra 1897 med karttegning for den Amerikanske stats geografiske oppmåling i Seattle. I 1897/98 begynte han fotografisk forretning samme sted. Kom tilbake til Norge i 1901 og etablerte seg 1. mai samme år som fotograf i Nedre Slotsgd. 13 i Christiania, flyttet senere til Prindsensgd. 25 og i 1920 også til Drammensveien 20. Det var dette siste atelieret han beholdt. Han ble snart Norges store landskaps- og turistfotograf med en enorm produksjon, men han var også portrettfotograf. Om hans bedrifter både før han slo seg ned i Norge og etterpå, har det vært skrevet meget, for hans liv var, som en har betegnet det "en kjede av reiser og eventyr". Han var en meget våken og dyktig fotograf, kjøpte i tillegg til sine egne bilder også Axel Lindahls Norgesbilder fra 1880- og 1890-årene og brukte dem sammen med sine egne. Etter hans død ble dessverre hans store arkiv delt, det omfattet ca. 200.000 plater. Mesteparten, ca. 86.000 negativer og 369 arkivalbum gikk til Norsk Folkemuseum, mens Oslo Bymuseum overtok alt det som angikk Christianias historie. Journalist Berner Hansen i Skien kjøpte alle Lindahls plater og har offentliggjort endel av disse. Norsk kulturråd kjøpte i 1991 platene fra Berners arvinger,og deponerte dem i Norsk Folkemuseum. Wilses serie C, Skipsfotografier finnes i Norsk Sjøfartsmuseum. Nasjonalbiblioteket avd. Oslo har ca. 15.000 portrettnegativer. Sønnen Robert Charles W. ble farens kompanjong, og var de senere årene firmaets daglige leder. Han overtok firmaet ved farens død og drev det til ca.1957/58. Wilse var formann og kasserer i Oslo Fotografforening, medlem av Fotografikommisjonen i 1906, medlem av Den Norske Turistforenings råd og styret i Kjenn Ditt Land. Han fikk Kongens Fortjenestmedalje i gull og Kjenn Ditt Lands gullmedalje i 1925, Turistforeningens gullknapp i 1933, ble æresmedlem av Norges Fotografforbund i 1937. Han ga ut to bøker, "En emigrants erindringer" i 1936 og "Norsk landskap og norske menn" i 1943, illustrert med hans egne fotografier. Virkested: 1901-1949: Oslo 1910: Lofoten 1900-1949: Kragerø

Share to