• Han var bland annat verkställande direktör för Statsföretaget AB 1971-1982, där också Karlskronavarvet ingick fram till 1977.
    (Erkännande (CC BY))

Sköld, Per (1922 - 2008)

Han var bland annat verkställande direktör för Statsföretaget AB 1971-1982, där också Karlskronavarvet ingick fram till 1977.

Share to