Eivor Asklin var en central person inom Riksförbundet Sveriges lottakårer, främst i sin roll som riksförbundets generalsekreterare under åren 1967–1972.

Share to