Dansk porträttmålare och fotograf.
Verksam som daugerrotypist i Göteborg från 1853.

Share to