Presse- og reklamefotograf med tilhold i Moss. Larsen har fotografert en stor mengde bilder for Bonytt, som nå befinner seg i Norsk Folkemuseums samlinger.

2029 objects

Share to