Palm, Ulf (1968 - )

354 objects

Bilde av Mago A, Eidsvoll verk teglverk, anlagt 1878. Dette var det første av sliperiene langs Andelven. Nå brukt til kraftverk, eid og driftet av Hafslund siden 1993, da de kjøpte flere kraftverk fra MEV. Beholdt sin opprinnelige form frem til 1918, da det ble bygget om. Ble nedlagt i 1932.

Lysaker, Eidsvoll

Bygning i teglstein med høy pipe. Mulig tresliperi?

Sandsnesseter skog

Bilde av såkalte Mago D, også kalt Bårlidalen Tresliperi. Nå brukt til kraftverk, eid og driftet av Hafslund siden 1993, da de kjøpte flere kraftverk fra MEV. Ligger i Andelva, hvor Vorma og Andelva møtes.

Bilde av et vann med tømmer på. Vannkraftverk/sagbruk i teglstein sees i bakgrunnen. Tømmerrenne sees blant bygningene.

Bilde av et hus, boligbygning? På trappen ved inngangen kan man skimte en dame, og i bakgrunnen en mann.

Bilde av såkalte Mago D, også kalt Bårlidalen Tresliperi. Nå brukt til kraftverk, eid og driftet av Hafslund siden 1993, da de kjøpte flere kraftverk fra MEV. Ligger i Andelva, hvor Vorma og Andelva møtes. Tømmer og slepebåt sees på vannet i bakgrunnen. Fløtere og arbeidere jobber med tømmeret.

Jagtboligen, Skabland, Hurdal

Sandnesseter skog, Nannestad

Ørretutklækningsanstalten, Rustad

Landskapsbilde av skog. Dokumentasjon av skogplanting og hogstflater. En mann som står og lener hånden mot en trestamme kan sees nede til høyre i bildet.

Landskapsbilde av skog. Dokumentasjon av skogplanting og hogstflater.

Kampelien, Hurdal

Bergermoen, Eidsvoll

Fra Sandnessæter skog i Nannestad

Landskapsbilde av skog. Dokumentasjon av skogplanting og hogstflater.

Landskapsbilde av skog. Dokumentasjon av skogplanting og hogstflater.

Rustad skog, Hurdal

Jutulbakken, Eidsvoll

Share to