• Seksjon to ovenfra (oppstrøms) av modell i fire fysiske seksjoner (FLM.002000).

Modellen som helhet gjengir et elveløp med ulike fløtingsrelaterte bygningselementer (dam, forbygninger, steinkar, lenser, bygninger og broer) og situasjoner (lunnet tømmer, tømmer som fløtes, tømmervaser). Modellen illustrerer ikke et reelt elveløp, men bygningselementene kan være basert på eksisterende sådan. Skala er ikke angitt, men kan beregnes omtrentlig.

Overflaten gjengir en landskapskontur med elvebunn. Elvebunnen er fylt med "vann" i form av et plastmateriale. Landoverflaten er malt i grå og grønne valører for å illustrere berggrunn, løsmasser og vegatasjon. Modelltrær er limt på overflaten. Trepinner er limt på vannflaten for å illustrere tømmerstokker. Det er tre bygninger på modellen - et større bolighus, en mindre hytte eller koie, og en flytende hvilebrakke.

Seksjon en (FLM.002000.A) viser en dam (nåledam) med bilvei over og forbygninger langs elvebredden nedenfor dammen samt et gult bolighus.

Seksjon to (FLM.002000.B) viser laftet, steinfylt forbygninger som avsperrer små viker og et par tømmerlunner.

Seksjon tre (FLM.002000.C) viser en koie med et par robåter på elvebredden, en laftet, steinfylt forbygning som avsperrer en evje og en tømmervase.

Seksjon fire (FLM.002000.D) viser en vei som krysser elven via en fagverksbro, en attholdslense med fem rierkar og en hvilebrakke.
    Photo: Museene i Akershus
  • Seksjon to ovenfra (oppstrøms) av modell i fire fysiske seksjoner (FLM.002000).

Modellen som helhet gjengir et elveløp med ulike fløtingsrelaterte bygningselementer (dam, forbygninger, steinkar, lenser, bygninger og broer) og situasjoner (lunnet tømmer, tømmer som fløtes, tømmervaser). Modellen illustrerer ikke et reelt elveløp, men bygningselementene kan være basert på eksisterende sådan. Skala er ikke angitt, men kan beregnes omtrentlig.

Overflaten gjengir en landskapskontur med elvebunn. Elvebunnen er fylt med "vann" i form av et plastmateriale. Landoverflaten er malt i grå og grønne valører for å illustrere berggrunn, løsmasser og vegatasjon. Modelltrær er limt på overflaten. Trepinner er limt på vannflaten for å illustrere tømmerstokker. Det er tre bygninger på modellen - et større bolighus, en mindre hytte eller koie, og en flytende hvilebrakke.

Seksjon en (FLM.002000.A) viser en dam (nåledam) med bilvei over og forbygninger langs elvebredden nedenfor dammen samt et gult bolighus.

Seksjon to (FLM.002000.B) viser laftet, steinfylt forbygninger som avsperrer små viker og et par tømmerlunner.

Seksjon tre (FLM.002000.C) viser en koie med et par robåter på elvebredden, en laftet, steinfylt forbygning som avsperrer en evje og en tømmervase.

Seksjon fire (FLM.002000.D) viser en vei som krysser elven via en fagverksbro, en attholdslense med fem rierkar og en hvilebrakke.
    Photo: Museene i Akershus

Modell av elveløp

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to