• Stativ for vaskefat. Satt saman av metallister. Tre lister utgjør beina. Mellom beina er det festa tre metallringer. Den øvste for vaskefatet. Listene er gråmåla men noko rusta.
    Photo: Ådnatun
  • Stativ for vaskefat. Satt saman av metallister. Tre lister utgjør beina. Mellom beina er det festa tre metallringer. Den øvste for vaskefatet. Listene er gråmåla men noko rusta.
    Photo: Ådnatun
  • Stativ for vaskefat. Satt saman av metallister. Tre lister utgjør beina. Mellom beina er det festa tre metallringer. Den øvste for vaskefatet. Listene er gråmåla men noko rusta.
    Photo: Ådnatun

Stativ

Share to