• Stativ for vaskefat. Satt saman av metallister. Tre lister utgjør beina. Mellom beina er det festa tre metallringer. Den øvste for vaskefatet. Listene er gråmåla men noko rusta.
    Photo: Ådnatun
  • Stativ for vaskefat. Satt saman av metallister. Tre lister utgjør beina. Mellom beina er det festa tre metallringer. Den øvste for vaskefatet. Listene er gråmåla men noko rusta.
    Photo: Ådnatun
  • Stativ for vaskefat. Satt saman av metallister. Tre lister utgjør beina. Mellom beina er det festa tre metallringer. Den øvste for vaskefatet. Listene er gråmåla men noko rusta.
    Photo: Ådnatun

Stativ

Stativ for vaskefat. Satt saman av metallister. Tre lister utgjør beina. Mellom beina er det festa tre metallringer. Den øvste for vaskefatet. Listene er gråmåla men noko rusta.

Share to