• Kopparkjele for å koke vatn eller kaffi. Ein del bunker i kjelen. Loket manglar. Kjelen har ein hank og tut. Kant midt på kannen viser den er til bruk for vedkomfyr med ringer.
    Photo: Ådnatun
  • Kopparkjele for å koke vatn eller kaffi. Ein del bunker i kjelen. Loket manglar. Kjelen har ein hank og tut. Kant midt på kannen viser den er til bruk for vedkomfyr med ringer.
    Photo: Ådnatun

Kopparkanne

Kopparkjele for å koke vatn eller kaffi. Ein del bunker i kjelen. Loket manglar. Kjelen har ein hank og tut. Kant midt på kannen viser den er til bruk for vedkomfyr med ringer.

Share to