• Dreiet bolle i tre. Meget slitt og prega av bruk. Det er en stor sprek i bollen som er reparert med ein ståltråd.
    Photo: Ådnatun
  • Dreiet bolle i tre. Meget slitt og prega av bruk. Det er en stor sprek i bollen som er reparert med ein ståltråd.
    Photo: Ådnatun
  • Dreiet bolle i tre. Meget slitt og prega av bruk. Det er en stor sprek i bollen som er reparert med ein ståltråd.
    Photo: Ådnatun

Bolle

Share to