• Øks i treramme, eller festa i trestativ. Øksen er av jarn og har eit dreia trehandtak. Øksen er festa i eit jarnledd, som er skrudd fast i rammen.. Trestativet er rektangulært og har ein ramme spikra rundt ein fjøl i botn. Midt i rammen er ein trekloss det øksenladet treffer.
    Photo: Ådnatun
  • Øks i treramme, eller festa i trestativ. Øksen er av jarn og har eit dreia trehandtak. Øksen er festa i eit jarnledd, som er skrudd fast i rammen.. Trestativet er rektangulært og har ein ramme spikra rundt ein fjøl i botn. Midt i rammen er ein trekloss det øksenladet treffer.
    Photo: Ådnatun
  • Øks i treramme, eller festa i trestativ. Øksen er av jarn og har eit dreia trehandtak. Øksen er festa i eit jarnledd, som er skrudd fast i rammen.. Trestativet er rektangulært og har ein ramme spikra rundt ein fjøl i botn. Midt i rammen er ein trekloss det øksenladet treffer.
    Photo: Ådnatun

Øks

Share to