• Holsleiv skåre av eit stykke. Det er bore 9 hol i sleiven for å sile av. I god stand.
    Photo: Ådnatun
  • Holsleiv skåre av eit stykke. Det er bore 9 hol i sleiven for å sile av. I god stand.
    Photo: Ådnatun
  • Holsleiv skåre av eit stykke. Det er bore 9 hol i sleiven for å sile av. I god stand.
    Photo: Ådnatun

Holsleiv

Holsleiv skåre av eit stykke. Det er bore 9 hol i sleiven for å sile av. I god stand.

Share to