• Liten mjølkesil i tre. Skåret frå eit stykke tre. Det er ein rund bolle i midten med eit hol forma som eit kross der mjølken skal silast igjennom. På kvar side av bollen er det handtak. Det eine handtaket har eit trekanta hol for oppheng. Det er ein stor sprekk i silen som er reparert med metallband som er spikra fast. Er prega av bruk og har to hakk i munningen.
  Photo: Ådnatun
 • Liten mjølkesil i tre. Skåret frå eit stykke tre. Det er ein rund bolle i midten med eit hol forma som eit kross der mjølken skal silast igjennom. På kvar side av bollen er det handtak. Det eine handtaket har eit trekanta hol for oppheng. Det er ein stor sprekk i silen som er reparert med metallband som er spikra fast. Er prega av bruk og har to hakk i munningen.
  Photo: Ådnatun
 • Liten mjølkesil i tre. Skåret frå eit stykke tre. Det er ein rund bolle i midten med eit hol forma som eit kross der mjølken skal silast igjennom. På kvar side av bollen er det handtak. Det eine handtaket har eit trekanta hol for oppheng. Det er ein stor sprekk i silen som er reparert med metallband som er spikra fast. Er prega av bruk og har to hakk i munningen.
  Photo: Ådnatun
 • Liten mjølkesil i tre. Skåret frå eit stykke tre. Det er ein rund bolle i midten med eit hol forma som eit kross der mjølken skal silast igjennom. På kvar side av bollen er det handtak. Det eine handtaket har eit trekanta hol for oppheng. Det er ein stor sprekk i silen som er reparert med metallband som er spikra fast. Er prega av bruk og har to hakk i munningen.
  Photo: Ådnatun

Sil

Share to