• Bommen er sveipet og haldt saman med jarnbeslag. Loket er skåret i eit stykke. På loket er eit handtak av jarn. Bommen er blåmåla med kvit påskrift i front. Det er to store tversgåande sprekkar i loket. Eine siden manglar jarnbeslaget.
  Photo: Ådnatun
 • Bommen er sveipet og haldt saman med jarnbeslag. Loket er skåret i eit stykke. På loket er eit handtak av jarn. Bommen er blåmåla med kvit påskrift i front. Det er to store tversgåande sprekkar i loket. Eine siden manglar jarnbeslaget.
  Photo: Ådnatun
 • Bommen er sveipet og haldt saman med jarnbeslag. Loket er skåret i eit stykke. På loket er eit handtak av jarn. Bommen er blåmåla med kvit påskrift i front. Det er to store tversgåande sprekkar i loket. Eine siden manglar jarnbeslaget.
  Photo: Ådnatun
 • Bommen er sveipet og haldt saman med jarnbeslag. Loket er skåret i eit stykke. På loket er eit handtak av jarn. Bommen er blåmåla med kvit påskrift i front. Det er to store tversgåande sprekkar i loket. Eine siden manglar jarnbeslaget.
  Photo: Ådnatun
 • Bommen er sveipet og haldt saman med jarnbeslag. Loket er skåret i eit stykke. På loket er eit handtak av jarn. Bommen er blåmåla med kvit påskrift i front. Det er to store tversgåande sprekkar i loket. Eine siden manglar jarnbeslaget.
  Photo: Ådnatun

Bomme

Share to