• Sauesaks i jarn, brukt til klipping. Saksa er smidd i eitt stykke. Toppen av handtaket er oval. Knivblada er flate på båe sider og har ein svak helling. Saksa er i brukeleg stand, men har noko rust.
    Photo: Ådnatun
  • Sauesaks i jarn, brukt til klipping. Saksa er smidd i eitt stykke. Toppen av handtaket er oval. Knivblada er flate på båe sider og har ein svak helling. Saksa er i brukeleg stand, men har noko rust.
    Photo: Ådnatun

Sauesaks

Share to