• Sauesaks i jarn, brukt til klipping. Saksa er smidd i to stykker og nagla saman ved handtaket. Toppen av handtaket er hjarteforma. Knivblada er flate. Saksa er i brukeleg stand, men har noko rust.
    Photo: Ådnatun
  • Sauesaks i jarn, brukt til klipping. Saksa er smidd i to stykker og nagla saman ved handtaket. Toppen av handtaket er hjarteforma. Knivblada er flate. Saksa er i brukeleg stand, men har noko rust.
    Photo: Ådnatun

Sauesaks

Share to