• Skåpet er satt saman av trepluggar av jarnspikre. Det har høy tverrlist øvst. Døra i skåpet er festa med små metallhengslar. Låsen er festa på innsida av døra. Det er todelt sokkellist på skåpet.Skåpet har to felt i fronten, ein på kvar side av døra med to blindfyllingar i kvar. Døra har og fyllingar i same mønster: Gotisk og rektangulær. Innvendig har skåpet to hyller som er limt fast i sidene. På sidene er det dekor av to aks med kornblad. Nede er det ein S-forma grein med sorte og gule blad.I døra er dekoren øvst ein abstrakt korsforma blome. I fyllingen nedenfor finst motiv av ein sirkelforma blome. Baksida på skåpet består av tre bord som er festa i skåpet sin topp og botn med spikre. På baldakinen er det skåret ut to hjartar.
  Photo: Ådnatun
 • Skåpet er satt saman av trepluggar av jarnspikre. Det har høy tverrlist øvst. Døra i skåpet er festa med små metallhengslar. Låsen er festa på innsida av døra. Det er todelt sokkellist på skåpet.Skåpet har to felt i fronten, ein på kvar side av døra med to blindfyllingar i kvar. Døra har og fyllingar i same mønster: Gotisk og rektangulær. Innvendig har skåpet to hyller som er limt fast i sidene. På sidene er det dekor av to aks med kornblad. Nede er det ein S-forma grein med sorte og gule blad.I døra er dekoren øvst ein abstrakt korsforma blome. I fyllingen nedenfor finst motiv av ein sirkelforma blome. Baksida på skåpet består av tre bord som er festa i skåpet sin topp og botn med spikre. På baldakinen er det skåret ut to hjartar.
  Photo: Ådnatun
 • Skåpet er satt saman av trepluggar av jarnspikre. Det har høy tverrlist øvst. Døra i skåpet er festa med små metallhengslar. Låsen er festa på innsida av døra. Det er todelt sokkellist på skåpet.Skåpet har to felt i fronten, ein på kvar side av døra med to blindfyllingar i kvar. Døra har og fyllingar i same mønster: Gotisk og rektangulær. Innvendig har skåpet to hyller som er limt fast i sidene. På sidene er det dekor av to aks med kornblad. Nede er det ein S-forma grein med sorte og gule blad.I døra er dekoren øvst ein abstrakt korsforma blome. I fyllingen nedenfor finst motiv av ein sirkelforma blome. Baksida på skåpet består av tre bord som er festa i skåpet sin topp og botn med spikre. På baldakinen er det skåret ut to hjartar.
  Photo: Ådnatun
 • Skåpet er satt saman av trepluggar av jarnspikre. Det har høy tverrlist øvst. Døra i skåpet er festa med små metallhengslar. Låsen er festa på innsida av døra. Det er todelt sokkellist på skåpet.Skåpet har to felt i fronten, ein på kvar side av døra med to blindfyllingar i kvar. Døra har og fyllingar i same mønster: Gotisk og rektangulær. Innvendig har skåpet to hyller som er limt fast i sidene. På sidene er det dekor av to aks med kornblad. Nede er det ein S-forma grein med sorte og gule blad.I døra er dekoren øvst ein abstrakt korsforma blome. I fyllingen nedenfor finst motiv av ein sirkelforma blome. Baksida på skåpet består av tre bord som er festa i skåpet sin topp og botn med spikre. På baldakinen er det skåret ut to hjartar.
  Photo: Ådnatun
 • Skåpet er satt saman av trepluggar av jarnspikre. Det har høy tverrlist øvst. Døra i skåpet er festa med små metallhengslar. Låsen er festa på innsida av døra. Det er todelt sokkellist på skåpet.Skåpet har to felt i fronten, ein på kvar side av døra med to blindfyllingar i kvar. Døra har og fyllingar i same mønster: Gotisk og rektangulær. Innvendig har skåpet to hyller som er limt fast i sidene. På sidene er det dekor av to aks med kornblad. Nede er det ein S-forma grein med sorte og gule blad.I døra er dekoren øvst ein abstrakt korsforma blome. I fyllingen nedenfor finst motiv av ein sirkelforma blome. Baksida på skåpet består av tre bord som er festa i skåpet sin topp og botn med spikre. På baldakinen er det skåret ut to hjartar.
  Photo: Ådnatun
 • Skåpet er satt saman av trepluggar av jarnspikre. Det har høy tverrlist øvst. Døra i skåpet er festa med små metallhengslar. Låsen er festa på innsida av døra. Det er todelt sokkellist på skåpet.Skåpet har to felt i fronten, ein på kvar side av døra med to blindfyllingar i kvar. Døra har og fyllingar i same mønster: Gotisk og rektangulær. Innvendig har skåpet to hyller som er limt fast i sidene. På sidene er det dekor av to aks med kornblad. Nede er det ein S-forma grein med sorte og gule blad.I døra er dekoren øvst ein abstrakt korsforma blome. I fyllingen nedenfor finst motiv av ein sirkelforma blome. Baksida på skåpet består av tre bord som er festa i skåpet sin topp og botn med spikre. På baldakinen er det skåret ut to hjartar.
  Photo: Ådnatun
 • Skåpet er satt saman av trepluggar av jarnspikre. Det har høy tverrlist øvst. Døra i skåpet er festa med små metallhengslar. Låsen er festa på innsida av døra. Det er todelt sokkellist på skåpet.Skåpet har to felt i fronten, ein på kvar side av døra med to blindfyllingar i kvar. Døra har og fyllingar i same mønster: Gotisk og rektangulær. Innvendig har skåpet to hyller som er limt fast i sidene. På sidene er det dekor av to aks med kornblad. Nede er det ein S-forma grein med sorte og gule blad.I døra er dekoren øvst ein abstrakt korsforma blome. I fyllingen nedenfor finst motiv av ein sirkelforma blome. Baksida på skåpet består av tre bord som er festa i skåpet sin topp og botn med spikre. På baldakinen er det skåret ut to hjartar.
  Photo: Ådnatun
 • Skåpet er satt saman av trepluggar av jarnspikre. Det har høy tverrlist øvst. Døra i skåpet er festa med små metallhengslar. Låsen er festa på innsida av døra. Det er todelt sokkellist på skåpet.Skåpet har to felt i fronten, ein på kvar side av døra med to blindfyllingar i kvar. Døra har og fyllingar i same mønster: Gotisk og rektangulær. Innvendig har skåpet to hyller som er limt fast i sidene. På sidene er det dekor av to aks med kornblad. Nede er det ein S-forma grein med sorte og gule blad.I døra er dekoren øvst ein abstrakt korsforma blome. I fyllingen nedenfor finst motiv av ein sirkelforma blome. Baksida på skåpet består av tre bord som er festa i skåpet sin topp og botn med spikre. På baldakinen er det skåret ut to hjartar.
  Photo: Ådnatun

Skåp

Share to