• Sauesaks i jarn, brukt til klipping. Saksa er smidd i eitt stykke. Toppen av handtaket er oval. Knivblada buer utover på utsida og innover på innsida. Saksa er i brakeleg stand, men har noko rust.
    Photo: Ådnatun
  • Sauesaks i jarn, brukt til klipping. Saksa er smidd i eitt stykke. Toppen av handtaket er oval. Knivblada buer utover på utsida og innover på innsida. Saksa er i brakeleg stand, men har noko rust.
    Photo: Ådnatun

Sauesaks

Share to