• Sauesaks i jarn, brukt til klipping. Saksa er smidd i eitt stykke. Toppen av handtaket er oval. Knivblada er flate på undersida. Saksa er i god stand.
    Photo: Ådnatun
  • Sauesaks i jarn, brukt til klipping. Saksa er smidd i eitt stykke. Toppen av handtaket er oval. Knivblada er flate på undersida. Saksa er i god stand.
    Photo: Ådnatun

Sauesaks

Share to