• Vabein av tre. Vabeinet har eit avlangt hol i eine enden som truleg blei brukt til å feste gjenstanden til båten. To forhøgninger holder ei rulle på plass. Forhøgningene er forsterka med med treklossar på alle sider.
    Photo: Ådnatun
  • Vabein av tre. Vabeinet har eit avlangt hol i eine enden som truleg blei brukt til å feste gjenstanden til båten. To forhøgninger holder ei rulle på plass. Forhøgningene er forsterka med med treklossar på alle sider.
    Photo: Ådnatun
  • Vabein av tre. Vabeinet har eit avlangt hol i eine enden som truleg blei brukt til å feste gjenstanden til båten. To forhøgninger holder ei rulle på plass. Forhøgningene er forsterka med med treklossar på alle sider.
    Photo: Ådnatun

Vabein

Share to